Ledningskort over forsyningsområdet: Arnøje Vandværk


Arnøje Vandværk får styr på sine ledningsdata - i dette On Line-kort kan du se hele vores ledningsnet i forsyningsområdet. Om kort tid vil de sidste opdateringer være indplaceret i systemet. 

 

Landinspektørfirmaet LE34 opretter og leverer data.

 

Alle stikledninger indtil grundejers skel er anvist med lyseblå farve. 

 

Ledningsnettet er anvist med blå farve. Stophaner er anvist på kortoversigten. 

 

 

Virksomheder, der søger gravetilladelse, skal gøre som hidtil.

 

 

Private kan se ledningsføringer og indrapportere evt. fejl og mangler til vandværket på mail:

 

[kontakt@arnøje-vandværk.dk

 

 

[Klik her] for adgang til On Line-kortet. 

watermark