VELKOMMEN & NYT


Faktura for 2023 blev udsendt som brevpost. Over 60 % har tilmeldt sig fremtidig PBS. Det et er tilfredsstillende resultat, og vil lette administrationen fremover for opkrævninger. Målet er stadig flest mulige, som vælger PBS som betalingsmetode.

 

*****

Generalforsamling 2024 blev afholdt fredag den 15. marts kl. 1800 i Hellested Forsamlingshus. Der var over 40 deltagere.

 

Læs mere på:  

 

[Generalforsamling & Vedtægter] samt fremlagt regnskab og budget på:

[Regnskaber]

 

 

 

Tilsynrapport|2023 kan ses under visningen for [Vandkvalitet] - der er ingen bemærkninger. 

 

 

Læs om [BNBO] på aktuel side.

 

 

***

 

 

 

Sådan ser vores vandværk ud som proces: 

Proces For Vandbehandling

 

 

Se [Drift og Varsling]

 

Se [Vandkvalitet]

 

 

 **|**

 

 

I tilfælde af spørgsmål kan mailadressen på siden for [Bestyrelsen & Kontakt] anvendes. 

 

 

Takstblad kan læses under [Takster & Procedurer]

 

 

Udskiftning til elektroniske målere er udført - se mere under [Aflæsning/Elektronisk i 2018].

 

 

 

Stevns Kommune har pålagt vandværkerne i forsyningsområderne at foretage ekstra udprøvninger for pesticidrester. Følg med under [Vandkvalitet]

 

  

****

 

Husk at oplyse om ændringer i mailadresse/kontaktoplysninger - send gerne en mail til: 

[kontakt@arnøje-vandværk.dk], hvis du er i tvivl om, hvorvidt vi har den gældende mailadresse. 

 

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarshavende for hjemmesiden.

____________________________________________________________________________

 

Drift og produktion af hjemmesiden v/Lars Juel Clement.  

Arnøje Vandværk a.m.b.a - CVR 35190201 

 

Cookies og besøgsregistrering følger lovgivningen. Persondatalovgivningen af 25.maj 2018 overholdes og ingen personfølsomme data gives videre uden at modtager er genkendt og årsag gyldig og saglig begrundet. Kun Stevns Kommune Forsyning (spildevandsberegning) er berettiget forbrugsdatamodtager.

 

watermark