Aflæsning/Elektronisk i 2018


Selvaflæsning er historie!

 

Efter beslutningen om udskiftning til elektroniske vandmålere ved generalforsamlingen i 2018, er opgaven afsluttet i OKT 2018 (lidt forsinket).

 

Hårlev VVS udførte opgaven, og der er lagt en kvittering m/målerdata i postkassen. 

 

Den gamle vandmålers data er indsamlet af Hårlev VVS til brug for årsafregningen. Kvitteringen ser sådan ud:

 

Kamstrup Maalerskift Bruger

Bagside:

Kamstrup Maalerskift Bruger 2

 

Alle målerbrønde er nu etableret. Har du stadig en indendørs vandmåler, og der ikke er nedgravet en målerbrønd på adressen, er dette en fejl, og Arnøje Vandværk bedes underrettet.

 

Bestyrelsen vil fremover indsamle forbrugsdata elektronisk omkring den 1. december og faktura udsendes snarest herefter.

 

Man kan selv tilkøbe et aflæsningsmodul til eget vandforbrug (krypteret data), således at ejendommens døgnforbrug kan følges på et display indendørs. 
Egen Aflaeser Foto

 

 

Beskrivelse [Klik her] - brugervejledning [Klik her]

 

Pris ved enkeltkøb: 750,- kr. og ved fællesindkøb på mellem 10 og 49 stk. da 695,-kr. og herover da 685,-kr.

 

Kodning af enheden til vandmåleren er fastpris 200,- kr. og skal fornyes ved udskiftning (ca. hvert 13. år). Priser er ex. moms.

 

Der er udsendt en mail vedr. evt. samlet bestilling. 

 

Arnøje Vandværk vil medvirke til kontakten til Kamstrup A/S. 

 

Læs evt. mere her om leverandøren:

[www.Kamstrup/vandmålere] 

 

Samtlige elektroniske vandmålere er installeret i målerbrønde v/skel til ejendommen - se mere under [Velkomstmappe] her på hjemmesiden.

 

  

Udskiftningen af vandmålere foretages af vandværket, og udgiften er indeholdt i vandværkes drift. 

 

Se evt. bekendtgørelsen om vandmålere mm. her: [klik her]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

watermark